อบจ.สระบุรี สนับสนุนการศึกษา
มอบเครื่องเล่นให้โรงเรียน เขต 2
 

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ รับมอบ
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบชุดเครื่องเล่นให้โรงเรียนวัด สหรกรณ์รังสรรค์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 พระครูรัตตวิหารการ เจ้าอาวาสวัดวิหารแดง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงฯ จำนวน 40 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นทุนจากมูลนิธิพุทธสโร 20 ทุน และทุนจากเจ้าอาวาสวัดวิหารแดง 20 ทุน ผอ.ประคอง พุกสุข ชื่นใจ
           โรงเรียนวัดโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค สพท.สบ.2 โดยนายพงษ์ศักดิ์ หนูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น ในเรื่องการทำกรอบรูปวิทยาศาตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระฤทธิ์ศักดิ์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ) (ไพรัช ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          ***เตรียมเฉ่ง ขรก.ขี้เมื่อย เบิกเงินหลวงเอาไปนวดผ่อนคลาย กรมบัญชีกลาง เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์-จัดทำระบบการเบิกจ่ายเงินสำหรับการแพทย์แผนไทยเป็น การเฉพาะ หลังตรวจสอบพบ มีข้าราชการขี้เมื่อยจำนวนมาก เบิกจ่ายที่ผิดระเบียบ เพราะให้เฉพาะการนวดเพื่อรักษาโรคไม่ใช่เพื่อผ่อนคลาย หากดื้อตาใสเจอโทษสอบทางวินัยแน่ นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รายงานให้ทราบถึงผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน พบว่า ในปัจจุบันข้าราชการและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการในเรื่องนวดและเบิกจ่าย เงินจากทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น เข้ารับบริการนวดเพื่อสุขภาพ เข้าโปรแกรมทัวร์สุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการนวดให้แก่ผู้ล้างไตและนวดให้ผู้ป่วยในอีกด้วย ในลักษณะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายมิใช่เพื่อการรักษาบำบัด ซึ่งกฎหมายสวัสดิการข้าราชการกำหนดให้เบิกค่ารักษาได้เฉพาะเมื่อเจ็บป่วย เท่านั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มีการเบิกจ่ายค่านวดประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง และพบว่า เป็นการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบประมาณ 100 ล้านบาท จึงมอบให้กรมบัญชีกลางไปพิจารณาให้มีการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเพื่อสอดส่อง ดูแลเป็นพิเศษ โดยจ้างให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลศึกษาและมอบหมายให้สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันดูแลและรายงานผลให้ทราบอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยทำให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่รั่วไหลไปในทางที่เกินความจำเป็น ในขณะเดียวกัน ต้องประชาสัมพันธ์ถึงระเบียบที่ถูกต้องให้ข้าราชการทราบเพื่อทำความเข้าใจ และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วพบว่า ยังจงใจฝ่าฝืนก็จะเรียกเงินคืนและอาจถูกตั้งกรรมการสอบวินัยด้วย นายมนัส แจ่มเวหา ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียนให้เบิกค่านวดได้ โดยต้องเป็นกรณีเจ็บป่วยเท่านั้น และให้เบิกได้ครั้งละ 250 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ซึ่งก่อนที่จะกำหนดหลักเกณฑ์นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้ขอให้กำหนดอัตรา ค่านวด ค่าประคบสมุนไพร ค่าลูกประคบ รวมเป็นเงิน 400 บาทต่อครั้ง ซึ่งเห็นว่าสูงเกินไป จึงกำหนดอัตราเหมาจ่ายทั้ง 3 รายการไม่เกิน 250 บาทต่อครั้ง เพื่อมิให้เป็นภาระต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน

 


ฉบับที่ 117 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน
จำนวนผู้ชม 567519 ครั้ง Your IP Address is 54.198.31.213
          เครื่องเล่นใหม่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นักเรียนทุกคนต่างเล่นกันด้วยความสุข สนุกสนาน และดีใจมากที่ได้รับเครื่องเล่น เราชาวสหกรณ์รังสรรค์ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 

ตะกร้อหญิงโรงเรียนบ้านเขานมนาง
ตัวแทนภาคกลาง ร่วมมหกรรมกีฬา สพฐ.

          นักกีฬาตะกร้อหญิงอายุ 12 ปีโรงเรียนบ้านเขานมนาง ซึ่งเป็นตัวแทนเขตภาคกลาง 2 เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาสพฐ.ประจำปี 2552 โดยกีฬาประเภทตะกร้อมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่โดย นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาสพฐ.เป็นประธานในพิธี นักตะกร้อของบ้านเขานมนาง ไม่ได้เข้ารอบในรอบที่ 2 แต่ก็ลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถสมศักดิ์ศรี ของนักกีฬา กีฬามีแพ้มีชนะ กีฬาช่วยสร้างคน สร้างชาติได้ ได้เข้ามาแข่งขันในระดับนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว และทางสพฐ.ยังจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาทางด้านกีฬาเป็นจำนวนถึง 30,000 อีกด้วย (จันทิรา/ภาพ/ข่าว)

 
           นางสมถวิล ทัศนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง ผู้ควบคุมทีม ให้กำลังใจกับนักกีฬา
           เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ได้จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สายใยรักสู่ครอบครัว ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย โดยทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมาร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมได้จัดฐานต่างๆสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 840 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร >> การนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธี โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย, นายประเสริฐ บุญเรือง , นายวีระกุล อรัญยะนาค ให้การต้อนรับ อนึ่ง ในการประชุมดังกล่าว นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นายธันวา ดีช่วย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 839 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประธานในพิธีมอบอาคารเรียน โครงการ GGP ให้กับโรงเรียนบ้านลำสมพุง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มูลค่า ๒,๑๔๙,๐๐๐.-บาท โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายธันวา ดีช่วย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก และนายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง ให้การต้อนรับ >> โครงการ GGP (The Goverment of Japan Grant Assistance For Grassroots Human Security Project) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไร หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ GGP ก็คือโรงเรียนบ้านลำสมพุง สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการทรุดตัวของพื้นดิน >>ในนาม สพป.สระบุรี เขต ๒ ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รัฐบาลญี่ปุ่น และเจ้าของโครงการ GGP เป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดโครงการดี ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 838 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
// ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ======================================== >> ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี >>ได้ชื่นชมพร้อมให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ นายจำลอง งามพลกรัง คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนทุกคนให้มีกำลังใจในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ทั้งได้ขอบคุณ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายอำเภอแก่งคอย, ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 837 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลงพื้นที่ จำนวน ๖ จุด ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี สงขลา เชียงใหม่ และอุดรธานี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 836 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ ๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)จุดที่ ๒ ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวรายงาน การประชุมปฏิบัติการดังกล่าว นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ คณะทำงาน สพฐ. ดำเนินการจัดประชุมโดยเป็นการประชุมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๙๘๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ., ผู้อำนวยการ สพท., รองผู้อำนวยการ สพท. ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป .. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 835 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
>> วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาการบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี โดย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานการประชุม >> การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น ๒๗๘ คน และสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมจัดนิทรรศการการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ (โรงเรียนประชารัฐ) ๒. โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ (โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) ๓. โรงเรียนวัดเตาปูน (โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับประเทศ) และ ๔. โรงเรียนบ้านหินซ้อน (กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นระดับประเทศ) สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 834 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดประชุม สพฐ.สัญจร.. วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ณ อาคาร สพฐ.๔ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 833 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
ันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดย นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่" ภาพคุณสมปอง โฆษิตพล /สุกัญญา:ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 832 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ.. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะบุคลากรสำนักงานและลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรม "โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ"โดยได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้หลากหลายนานาพรรณปลูกบริเวณโดยรอบ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 831 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ร่วมพิธีเปิดงานย้อนรอยตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โดยกำหนดงานมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐..
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/84 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า